Træning / Ninka

Min mening om Ninka Bernadette mauritson

Ninka Bernadette Mauritson er kendt med, at være fortaler for kost kan kurere mennesker for autisme. Min meninger vil jeg nu følgende dele op i punkter.
 
1. Hendes barn var i lidelse, og hun var en mor i sorg og afmagt. Han havde søvn problemer, problemer med at "være i sig selv", Svære udfordringer indenfor koncentration og opmærksomhed m.m.Hun fandt en løsning gennem træning og kost for, at reducere sin drengs symptomer. En reducering, der gjorde, at han kun få livskvalitet ind i sit liv. Det anerkender og respektere jeg hende og hendes eksmand for.
 
2. Ninka har mange bolde i luften, og en hjerne, der nok galoperer derud af..så det sker, at hun ikke lige sikre sig godt nok om valididiten af de såkaldte videnskabelige undersøgelser hun refererer til..Men stadigvæk er hun en kvinde, der satte sig ned for, at blive klogere på hvordan hun kunne hjælpe sit barn. Hun fokuserede på, at finde svar. Svar der kunne hjælpe hendes dreng ud sin lidelse. En tilstand af lidelse, hvor han ikke kunne være i sig selv.
 
3. Ninkas søn er ved, at være en ung mand, der kan tale sin egen sag, og sætte ord på sine følelser..mon ikke, at Ninka i sidste ende kommer til, at stå til regnskab overfor sin søn med den manglende anerkendelse for hans autistiske sind..?
 
 4. Ninka er ikke en platteslager, for hun tror på det hun sier. En plattenslager tror ikke på det hun/ han sier. Og i hendes overbevisning er hun kompromiløs, en stærk fokuseret kvinde, hvor de ting der giver hende mening, holder hun stædig fast i. Hun holder fast i, det hun oplever og sanser som menneske, og det der giver mening for hende.
 
Det er ironisk, at hun mener, at kunne kurere alt det hun i bund og grund selv repræsentere..
 
Jeg  mener ikke, at man skal vende det døve øre til Ninka. Ninka har gjort sig nogle erfaringer, der har reduceret forpinthed hos hendes barn.  Hedi Thamestrup kalder Ninka en platterslager i en avisartikel. I mine øjne er hun ikke en platteslager. Men husk at det både var fysisk træning, tilrettelagt træningsprogram og kost, hende og hendes eksmand brugte til, at hjælpe deres barn. Og vigtigt, at det største svigt, du kan gøre mod dit barn er, at udvise manglende anerkendelse og respekt for dit barns autistiske sind. Et autistiske sind er ikke en sygdom. Det er følgesymtomerne, tillægsdiagnoser, der kan følge med i, at have en autistisk hjerne. Og igen spektraet er bredt. Gå ind i kampen som en tigermor ligesom Ninka for, at reducere symptomer på sansemotoriske forstyrrelser, koncentration og opmærksomhedsforstyrrelser. Jo yngere dit barn er des bedre. Det har noget med hjernes modningsproces, at gøre. Jeg selv har ikke gjort brug af Ninkas træning og kostregler, men så længe det ikke gøre skade, så kan jeg ikke se problematikken med det. Men så måske sørge for,at have en diætist tilknyttet. Problemet med Ninka er som iflg. Landsforeningen Autisme,når sagsbehandler lader sig farve af Ninka, og tror kost er løsningen til alt. For det er det ikke!  Det betyder, at familier, der søger hjælp på kommunen, får tilbagemeldinger, at de bare skal kigge på kosten.
Det giver jeg Landsforeningen fuldstændig ret i, at det er et problem og iøvrigt meget uprofessionelt af sagsbehandlere.
Det er også et problem, at hun proklamerer autisme kan kureres. Det er respektløs, nedladende og mindst af alt så yder hun omsorgssvigt overfor sin søn med den tilgang. Og det respektere jeg hende ikke for.
Sæt dig ind i tingene, selektere til og fra med sund fornuft, kig på træningsmetoder, der er dokumentere med effekt. Det er en jungle, men det jeg fandt virket for mit barn.